Borås Fågelklubb vill:


I. Främja utforskandet och skyddet av fåglar och deras livsmiljö och verka för förståelse för fåglarnas ekologi och roll i naturen.


II. Verka för att väcka allmänhetens intresse för fåglar och deras livsmiljö och stimulera ett växande intresse.


Vi har ett nära utbyte och samarbete med BirdLife Sverige och dess regionala samarbetspartner Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF).

De som sitter i styrelsen eller som ansvarar för de olika arbetsgrupperna hittar du under fliken kontakt

Bli medlem


Som medlem stödjer du fågelskyddet i Borås, bidrar till matning vid våra fågelmatningar, arbetet med fågeltorn med mera. Du kan som medlem delta vid våra kurser, träffar, exkursioner, resor och utflykter.


Som medlem i Borås Fågelklubb erhåller du också 10% rabatt hos friluftsbutiken Vildland (gäller dock inte kikare). Inbetalning av medlemsavgift för året och/eller klubbemblem skall kunna uppvisas.


Sätt in 100 kr* på

Bg 5694-6940 eller

Swish 1236311351


Vi vill veta namn, e-post, mobilnummer, adress, postnr, ort, födelseår och dag (ej de fyra sista) 


(begränsad info får plats i Swish. smsa uppgifterna som inte får plats till 0734-338032)


(om du använder Bg så får all info plats, men använd A istället för @ i e-postadressen)


*är du under 25 år är medlemsavgiften 50 kr/år