Borås Fågelklubb vill:


I. Främja utforskandet och skyddet av fåglar och deras livsmiljö och verka för förståelse för fåglarnas ekologi och roll i naturen.


II. Verka för att väcka allmänhetens intresse för fåglar och deras livsmiljö och stimulera ett växande intresse.


Vi har ett nära utbyte och samarbete med BirdLife Sverige och dess regionala samarbetspartner Västergötlands Ornitologiska Förening (VgOF).

De som sitter i styrelsen eller som ansvarar för de olika arbetsgrupperna hittar du under fliken Kontakt & Grupper