Kontakta klubben


Vi hjälper dig gärna!

 
 
 
 

Direktkontakt

Klicka på namnet på personen nedan (endast vissa). Annars svarar vi på kontakt@borasfagelklubb.se

Arbetsgrupper

Programgrupp

Bernt Turesson

Träffas för att sätta ihop program för träffar och exkursioner. Kom gärna in med önskemål.

Fågelskydd

Jobbar förebyggande med skyddande och återskapande av viktiga biotoper och som remissinstans med fågelskyddsfrågor.

Fotogruppen

Grupp för fotointresserade

med inriktning på fåglar. Gruppen är på gång att starta så idéer om innehåll och aktiviteter mottages gärna.

Raritetsgrupp

LRK, Lokala Raritetskommittén - Kvalitetsgranskar rapporterna på Artportalen av ovanliga fåglar i Borås.

Skallegruppen

Per Gustafson

Denna arbetsgrupp arbetar med att sköta om flottar, sittpinnar, skyltar, holkar m.m., förutom att följa fågellivet vid Skalle. 

Fågelmatning

Per Gustafson

Sköter påfyllning av klubbens matningar, planererar och håller kontakt med kommunen.

Bidra gärna med pengar till mat Swish 1236311351.

Informationsgrupp

Daniel Hjelm

Sköter hemsidan och kartan med fågellokaler tillsammans med Johan HP Johansson. Håller i logo-artiklar, klistermärken, T-shirts etc.

Ny spännande...

...grupp om vad?

Plats för beskrivning av arbetsgruppen

Styrelsen

Ordförande

Niklas Tellbe

Har skådat fågel sedan barnsben. Jag tillbringar mycket av min tid i Skalletornet, där jag följer fågelflyttningen över vårt område. Tycker att fågelskyddsfrågor känns särskilt viktiga. 

Vice ordförande

Skådar gärna där jag är eller längs kusten. Inte ovillig att dra på rariteter om omständigheterna är rimliga.

Ledamot

Bernt Turesson

Skådar mest i Borås och Varbergstrakten då sommarstugan ligger vid kusten. Har oftast med mig kameran när jag skådar.

Kassör

Gillar föreningsliv (jobbar faktiskt med det). Vill gärna vara ute och har svårt att sitta still när rariteter gästar oss.

Ledamot

Kan det där om fåglar sedan barnsben. Inte minsta ljud/kvitter slinker förbi här inte...

Sekreterare

Daniel Hjelm

Har lätt för lära om fåglarnas utseende och beteende.

Ledamot

Vakant

Vi har plats för fler...

Om du hittar en skadad fågel

Fågelcentralen tar hand om skadade fåglar i Göteborgstrakten


I Borås: Jan-Åke "Nanis" 0705-34279, Öndered 12 Sjömarken