2022-04-27:

Vi är så glada över alla ideer och förslag som kom in under workshopen på årsmötet:


Gömslen, Nya torn vid Öresjö, Nybörjarkurser, Fler exkursioner, ....


Många av förslagen kommer klubben att hitta inspiration ifrån. Har du lust, finns det alltid plats för fler som hjälper till med att förverkliga idéerna i våra arbetsgrupper. Bara att kontakta oss!

2022-04-17:

Glad Påsk

2022-01-01:

Gott Nytt år